Jun 19, 2011

Islam agama berteras kasih sayang : Qazaf dan Pengertian


QAZAF dari sudut bahasa bermaksud ‘al-Ramy’ iaitu lempar. Menurut istilah hukum syarak, qazaf adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik atau menafikan keturunannya.

Bentuk lafaz yang dikira dalam kategori qazaf adalah seperti seseorang berkata: “Wahai penzina! Engkau berzina dengannya! atau mengatakan kepada seseorang, Ini bukan anakmu! (dengan maksud menuduh ibu berzina)."


MUNGKAR...setiap individu Muslim perlu merasakan diri mereka sentiasa diperhatikan Allah dalam setiap perbuatan maksiat yang dilakukan.

Pengharaman qazaf dinyatakan melalui hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a yang maksudnya: “Jauhilah tujuh kesalahan yang merosakkan, mereka (sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah dia? jawab Baginda: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari peperangan dan melempar tuduhan zina kepada wanita beriman yang cuai.”

Hukum hudud bagi qazaf pula sabit melalui al-Quran ayat 4 Surah al-Nur yang bermaksud: “Orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya kemudian mereka tidak membawakan empat saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebatan dan janganlah kamu menerima penyaksian mereka itu selama-lamanya kerana mereka adalah orang yang fasik.”

Bahagian qazaf terbahagi kepada dua iaitu melemparkan tuduhan zina secara sarih (jelas) dan melemparkan tuduhan zina secara sindiran.

Tuduhan zina secara sarih memang tiada sebarang keraguan pada makna yang jika ada empat saksi atau pelaku membuat pengakuan maka ia patut dikenakan hudud.

Secara sindiran pula iaitu menafikan nasab seseorang kepada bapanya, contohnya menuduh dengan berkata, “Kamu bukanlah anaknya” yang seolah-olah menuduh ibunya berzina.

Hukumannya adalah sebatan 80 kali, tidak boleh menjadi saksi, sehinggalah dia bertaubat nasuha dan melakukan amal soleh.

Syarat pelaksanaan hudud bagi jenayah qazaf tidak dilaksanakan melainkan dengan lengkapnya beberapa syarat bagi mengelak berlaku ketidakadilan.

Dalam satu hadis sahih Muslim daripada Abu Hurairah diriwayatkan Saad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah s.a.w jika dia (Saad) terserempak dengan isterinya sedang berzina dengan seorang lelaki, adakah dia masih perlu menunggu sehingga terdapat empat orang saksi? Rasulullah s.a.w menjawab, “Ya.”

Namun, dengan gugurnya hukum hudud tidaklah bermakna mereka yang melakukan kesalahan tanpa bukti terlepas daripada sebarang hukuman, sebaliknya ia digantikan dengan hukuman takzir yang ditetapkan pemerintah atau hakim.

Sama ada hukuman itu dalam bentuk penjara atau sebatan yang lebih ringan daripada hukuman hudud. Perkara yang menggugurkan hukum hudud bagi jenayah qazaf apabila diwujudkan ‘al-Bayyinah’ iaitu empat orang saksi yang boleh diterima kesaksian mereka atau ‘al-Maqzuf’ (tertuduh) membuat pengakuan, hukuman hudud berpindah daripada al-qazif kepada al-maqzuf.

Hudud qazaf berkaitan hak manusia dan ia gugur apabila manusia menggugurkannya. Li ‘an pula jika pelaku qazaf itu adalah suami dan tertuduh adalah isteri.

Ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Nur ayat 6-9 yang bermaksud: “Dan orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwa sesungguhnya dia orang yang benar. Sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata): Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia orang yang dusta.

Bagi menghindarkan hukuman kepada isteri (yang kena tuduh) dia hendaklah bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah orang yang berdusta. Sumpah yang kelima (hendaklah ia berkata) bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya orang yang benar.”

Untuk memastikan kesaksian dalam kes tuduhan zina itu adil, ditetapkan syarat iaitu saksi dalam tuduhan zina mestilah empat lelaki dan jika yang menjadi saksi itu empat wanita, maka semuanya dikenakan qazaf.

Kedua, mereka hendaklah merdeka dan jika hamba menjadi saksi, akan dikenakan hudud, tetapi separuh sahaja iaitu 40 sebatan.

Ketiga, saksi hendaklah daripada kalangan Muslim dan jika kafir tidak diterima kesaksiannya.

Terdapat kisah fitnah yang membabitkan Aisyah r.a, isteri Rasulullah. Ada sahabat yang dihukum 80 sebatan kerana kesalahan qazaf kerana bercakap perkara itu sedangkan Abdullah bin Ubai yang memulakannya terlepas daripada tuduhan.

Pensyarah Jabatan Pengajian al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr Fadhlan Mohd Othman berkata, membawa empat saksi sebagai bukti pertuduhan zina menunjukkan Islam agama yang berteraskan kasih sayang dan bukannya agama hukuman atau kekerasan.

“Ini dapat dilihat dari sudut kelemahan manusia apabila sering terjadinya perselisihan, pergaduhan atau pertengkaran dalam kalangan mereka dalam pelbagai urusan.

“Ada kalanya dengan iman yang lemah disulami dengan kejahilan menebal, mungkin ada kalangan manusia ini tergamak mengeluarkan tuduhan palsu terhadap orang yang dibencinya.

“Di sinilah Islam mempertahankan maruah umatnya dengan menuntut si penuduh untuk mendatangkan bukti, bukan seorang, dua atau tiga, tapi empat saksi! Tujuannya untuk memastikan tidak berlakunya komplot untuk menjatuhkan reputasi seseorang yang dibenci dan dimusuhi,” katanya.

Beliau berkata, jika manusia kembali kepada ajaran Islam, mereka akan mendapati jenayah dan maksiat zina dapat dicegah dengan penerapan muraqabah.

“Di sini seseorang hamba akan percaya Allah sentiasa memerhatikannya. Nilai mulia ini adalah tahap wajib dalam al-ihsan.

“Jika kita yakin Allah memerhatikan gerak-geri kita pasti zina dapat dihindari. Justeru, semua pihak perlu membantu bagi tujuan itu.

“Contohnya, rancangan televisyen yang mengghairahkan perlu dihapuskan atau dikurangkan.

“Rancangan yang membina kerohanian dan spiritual Islam perlu diperbanyakkan, urusan perkahwinan perlu dipermudahkan dan media cetak perlu kembali kepada tugas pendidikan jiwa bukan hanya mengaut keuntungan,” katanya.

Dr Fadhlan berkata, antara kisah qazaf yang berlaku pada zaman Rasulullah adalah kisah ‘Uwaimir bin ‘Ajlan yang menuduh isterinya berzina lalu Rasulullah mengarahkannya untuk melaksanakan li’an.

“Kisah ‘Uwaimir ini dicatatkan al-Imam al-Bukhari dalam Sahihnya, no 4745.
“Juga, kisah golongan �munafik menuduh ibu umat Islam, Aishah binti Abu Bakr r.a (isteri Rasulullah) dengan perbuatan zina apabila Allah menurunkan ayat pada awal Surah al-Nur menyucikan beliau daripada tuduhan golongan munafik itu.

“Dengan turunnya ayat itu khususnya ayat 4 Surah al-Nur, Rasulullah melaksanakan hukuman sebatan 80 sebatan, antara lain ke atas Hassan dan Mistah yang turut menyebarkan tuduhan golongan munafik walaupun mereka berdua bukan tergolong dalam golongan munafik,” katanya.

Beliau berkata, dalam kes zina, empat orang saksi itu mestilah mempunyai sifat tertentu.

“Saksi mestilah baligh, berakal, merdeka, melihat (tidak buta), Muslim, adil (iaitu melaksanakan kewajipan dan menghindari perkara haram), sedar/pasti (tidak lalai), tidak dikenakan hudud qazaf, lelaki dan tiada kesangsian.

“Justeru, saksi yang tidak solat contohnya, kesaksiannya tidak diterima kerana dia fasik. Seterusnya, dalam kes pertuduhan zina, jumlah saksi mestilah empat lelaki. Mereka perlu hadir secara serentak di hadapan hakim; jumhur ulama mensyaratkan perkara ini dalam persaksian kes zina manakala ulama mazhab Shafie tidak menjadikannya syarat,” katanya.

Dr Fadhlan berkata, undang-undang syariah di negara ini memperuntukkan hukuman takzir bagi kesalahan qazaf.

“Hukuman bagi qazaf sebatan 80 kali berdasarkan ayat 4 Surah al-Nur. Jika pemimpin ingin menambah hukuman maka tambahan itu dinamakan takzir.

“Wajar diberi perhatian di sini takzir tidak boleh menggantikan hudud. Cara pelaksanaan yang tepat adalah hudud di samping takzir dan bukannya menggantikan hudud dengan takzir.

“Semoga pihak yang berkuasa dapat menilai semula perundangan syariah di negara ini agar menjadi lebih global dan absah,” katanya.

Beliau berkata, pada asalnya orang yang mengadu dirogol atau diliwat secara paksa perlulah mendatangkan empat orang saksi atas satu pertuduhan.

“Akan tetapi disebabkan dia berada di bawah paksaan maka pastinya dia tidak dapat mendatangkan empat saksi. Dengan ini, mangsa rogol atau liwat secara paksa bolehlah melaporkan kepada pihak yang berkuasa dengan mendatangkan qarinah iaitu bukti lain seperti kesan luka dan cedera yang menunjukkan dia benar-benar dipaksa.

“Apabila mangsa mendatangkan bukti qarinah ini, dia tergolong dalam kategori shubhah atau kesamaran apabila perkara ini melindunginya daripada dikenakan hukuman hudud qazaf.

“Hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir jika bukti yang diketengahkan seperti DNA, kecederaan dan luka itu meyakinkan.

“Orang tidak berzina atau meliwat, tetapi menuduh orang lain berzina atau meliwat pula tetap dijatuhkan hukuman qazaf ke atasnya (penuduh itu) jika tidak mendatangkan empat orang saksi,” katanya.

Oleh Mohd Fadly Samsudin
fadly@hmetro.com.my

Categories:

0 comments: